Kalendár podujatí

Kľak INTERSPORT MTB tour

MTB

Kľak INTERSPORT MTB maratón
MTB preteky pre všetky kategórie cyklistov
MSR MTB Uniformovaných zložiek-Hasiči,záchranári ,vojaci atd.

Dátum konania: 5.7.2014
Miesto konania: Fačkovské sedlo - KĽAK
Riaditeľ pretekov : Róbert Hojč
Tech koordinátor : Roman Barény i- CK Pravenec
Kordinátor MSR Uniformovaných - Jozef Tínes - Hasiči Handlová.
Hlavný rozhodca : deleguje SZC
Organizátor : Kľak s.r.o. http://www.skiarena-fackovskesedlo.sk / Fačkovské sedlo / info : robert.hojc@gmail.com

Prezentácia:
V mieste štartu 5.7.2014 od 8:30 do 10:30 hod.

Štartovné:
8 € prihlásený a uhradené štartovné do 25.6.2014
12 € v deň štartu a prihlásený po 25.6.2014 v hotovosti v deň štartu

Štartovné zasielajte na účet v : Slov.Sporitelni, č.ú: 0372977883 / 0900
Ako VS uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRR .
Poznámka : Meno a Priezvisko

Online prihlasovanie.

V cene štartovného:
Zdrav. zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli,občerstvenie na trati, umývanie bicyklov, sprchy, doprovodný program .

Ubytovanie
zvýhodnená cena ubytovania s polopenziou vo vzdialenosti 100m od miesta štartu ,pre dopredu prihlásených pretekárov s doprovodom .tel:0918397949, info@klakpd.sk

Štart:
5.7.2014
11:00 - 45 km (kategórie M1 až Z1 + U1 a U2)
11:45 - 15 km ( kategórie G )

Trasa

45 km
M1- Muži 18 – 29 r. (1985- 1996 )
M2 - Muži -30 – 39 r.( 1975 – 1984 )
M3 - Masters - 40 - 49 r.(1965- 1974 )
M4 - Masters - 50 a viac r.(1964 a starší )
J - Juniori + kadeti - 15-18 r.
Z1 - od 18 r a staršie (1985 a viac )

U1- Uniformovaný do 40 r.
U2- Uniformovaný nad 40 r.
Uniformovaný sú v súťaži aj podľa vekoveých kategórii .

15 km
G -Muži -ženy, žiaci, žiačky bez rozdielu -hlavne do pohody.

Profil

Krátka:
Kratka

Dlhá trať:
Dlhá

Poučenie:
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Cyklisti musia mať ochrannú prilbu!
Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
keyboard_arrow_up